fredag 10. februar 2017

Vurderer å sende inn et bokmanus igjen...


Kjære leser!


Som jeg har antydet, har jeg hatt en
pause fra manusskrivingen en liten stund, da jeg har vært litt uinspirert og har måttet drive litt med andre ting en liten periode. Selv om jeg har blogget. Jeg er nå på full fart tilbake til skrivingen og det å tenke manus igjen, men har noen ting jeg lurer litt på. Blant annet har jeg et eldre bokmanus som ikke er nevnt her tidligere, men som er ganske ferdig skrevet, og jeg er i grunnen, når sant skal sies, ganske fornøyd med det.

torsdag 9. februar 2017

Flere skriver på større prosjekter.

Kjære leser!

Beklager stillheten på ULFF-blogger den siste tiden. Det skyldes dels mye arbeid med min personlige blogg, og dels litt liten aktivitet innad i ULFF den siste tiden.

Vi er flere som egentlig er aktive på skrivefronten, men enkelte melder tilbake at de skriver på større prosjekter og har derfor ikke noe konkret å sende inn til publisering på nettsiden til ULFF for tiden. Andre sier at de skriver litt lite akkurat nå, og akkurat det går jo litt i perioder. Det er vel det som er å være i en skriveprosess! Man kan ikke være like aktiv alltid! Egentlig har det vært litt lite manusskriving hos meg også den siste tiden, det har aller mest blitt personlig blogging.